•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rätt och slätt trädäck med T-DECK

mandag den 28. marts 2022
Bilde for nyheter

Bygg ett trädäck med en lyxig känsla utan synliga skruvskallar, sprickor eller stickor. Med nya produktserien T-DECK skruvas trallen dolt med hjälp av T-DECK Tool eller T-DECK Auto. Handverktyget erbjuder ett spann på 95-145 mm brädor, vilket är unikt på marknaden! 

T-DECK innefattar manuellt handverktyg och bandad automatik, med tillhörande trallskruv, förlängd bits och distanser. Det breda utbudet i T-DECK serien gör det användbart både för hemmasnickare och proffs.

 

T-Deck Tool kan användas för montering av trall 95-145 mm, vilket gör det unikt på marknaden. Verktyget har tre vinklar på vardera sida för att underlätta montering vid skarvar eller svåråtkomliga vinklar. Låsningsmekanismen gör det möjligt att snabbt förflytta verktyget mellan reglarna. 3 mm distanser ingår, men är utbytbara mot 5 mm eller 7 mm.

T-DECK Auto används vid automatisk montering av trall med bandad trallskruv. Nosdelen ger rätt vinkel och den bandade trallskruven är speciellt anpassad för montering tillsammans med verktyget. Med en utbytbar nosdel och justerbart insättningsdjup kan T-DECK Auto även användas i andra bandade applikationer som till exempel montering av golvspån.

T-DECK trallskruv 4,8x60 är framtagen för bästa resultat vid dold montering av trädäck. Diamantspetsen förhindrar sprickbildning, den minimala skallen försänker sig enkelt till önskat djup och har en övre gängdel som ger extra stark klämkraft. Trallskruven är i rostfritt stål A4 och kan därmed användas i kustnära områden, intill poolområden och i andra aggressiva miljöer.

 

 

Steg för steg manuell montering

1 Öppna låsmekanismen och placera T-DECK Tool på trallbrädan

2 Dra åt låsmekanismen

3 Montera skruvarna i monteringshålen som finns på var sida av verktyget

4 Vinkla skruvdragaren så att batteri ej slår i trallbrädan och driv in skruvarna

5 Flytta verktyget och gör om steg 3

 

 

 

Steg för steg automatisk montering

1 Fäst trallbrädan med T-DECK Auto

2 Montera bandet med T-DECK trallskruv i automaten

3 Ställ vredet för rotation i läge medurs rotation

4 Rikta in skruvautomaten med nosdelen dikt an mot trallbrädan

5 Håll in avtryckaren och tryck skruvdragaren mot trallbrädan och skruva tills bottenstoppet nås. Flytta till nästa regel och repetera steg 3 och 4

 

Se T-DECK sortiment