•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Julhälsningar från EJOT

mandag den 20. december 2021
Bilde for nyheter

Bästa Intressent, Kund, Leverantör, Partner,

 
2021 kommer att minnas som ett speciellt år, ett år där Covid-19 gick och kom. Ett år där högt kapacitetsutnyttjande stördes av brist på insats-material och fri fraktkapacitet och där vår relation prövats men visat sig bestå och komma ut starkare. Vi vill tacka dig för gott samarbete och för fortsatt förtroende. 2022 firar EJOT 100 år som bolag, vi kommer uppmärksamma detta hela året med flertalet aktiviteter, och ser fram emot de kommande 100 åren. Ta vara på dina nära och ha en riktigt god jul. 

 
 
Avvikande telefontider under ledigheterna:
Torsdag 23/12 kl 08.00-15.00
Torsdag 30/12 kl 08.00-15.00